Calderys

Tin tức & Sự kiện

Triển lãm và hội nghị năm 201223 Jan,2012

 

In 2012 Calderys will again participate in numerous events, such as:

Trong năm 2012 Calderys sẽ tham gia một số sự kiện, cụ thể như sau:

IREFCON 2012 - The 9th India International Refractories Congress, is taking place in Kolkata, India, 1st - 4th February 2012. Calderys will be present with a booth (no. A12 and A13) at the technical exhibition and two papers will be presented by Dr. Chakraborty and Dr. Tassot. For more information please follow the link IREFCON 2012

IREFCON 2012- Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về vật liệu chịu lửa sẽ được diễn ra tại Kolkata, Ấn Độ, từ ngày 01-04/02/2012. Calderys sẽ tham dự với gian hàng số A12 & A13 tại triển lãm kỹ thuật và hai bài phát biểu sẽ được trình bày bởi Tiến sĩ Chakrborty và Tiến sĩ Tassot. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập: IREFCON 2012

IFEX 2012 – The 8th International Exhibition on Foundry Technology, Equipment and Supplies is taking place at the Bangalore International Exhibition Center in Bangalore, India, 2nd – 4th March. Ace Calderys will welcome you at their stand no. C-02. For more details about the event please click IFEX 2012

IFEX 2012 – Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về công nghệ, thiết bị và cung cấp lò ning sẽ được diễn ra tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Bangalore, Ấn Độ, từ ngày 02-04/03. ACE Calderys vui lòng chào đón quý khách tại gian hàng số C-02. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện xin vui lòng truy cập: IFEX 2012

ECOLOGY OF BIG CITY – Calderys Russia is participating in the XII International Forum from 20th – 23rd March in Saint Petersburg, Russia. For more information please use this link ECOLOGY OF BIG CITY

 

Hệ sinh thái tại các thành phố lớn – Calderys Nga sẽ tham dự diễn đàn quốc tế lần thứ 7 từ ngày 20-23/03 tại Saint Peterburg, Nga. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập:  ECOLOGY OF BIG CITY

CEMENTTECH 2012 – The 13th China International Cement Industry Exhibition it taking place concurrent with the 2012 China International Cement Conference at the Beijing Exhibition Centre in Beijing 28th – 30th March. Calderys China is looking forward to welcoming you on their booth and Dr. Volker Wagner and Jun Yuan will present a paper. For more details on the events please followCEMENTTECH 2012

CEMENTTECH 2012 - Triển lãm Quốc tế lần thứ 13 về ngành công nghiệp xi măng sẽ diễn ra đồng thời với Hội nghị Quốc tế xi măng năm 2012 tại Trung tâm triển lãm Bắc Kinh từ ngày 28-30/03. Calderys Trung Quốc vui lòng chào đón quý khách đến tham quan gian hàng triển lãm và Tiến sẽ Volker Wagner cùng Ông Jun Yuan sẽ trình bày. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện vui lòng truy cập CEMENTTECH 2012

IMET – The International Conference of refractory and metallurgical is taking place in Moscow 29th – 30th March. Calderys Russia will present a paper and is looking forward to meeting you on their booth. For details on the event please click IMET

IMET – Hội thảo quốc tế về vật liệu chịu lửa và luyện kim sẽ được tổ chức tại Moscow từ ngày 29-30/03. Calderys Nga sẽ tham dự  với một gian hàng triển lãm. Rất vui được chào đón quý khách tới thăm gian hàng. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập: IMET

CMPI – The 12th China Metal and Metallurgical Products Exhibition is taking place in Chongqing, China 29th – 31st March. Calderys China will be participating and is looking forward to welcoming you there. For more information on the event please click CMPI

CMPI: Triển lãm sản phẩm kim loại và luyện kim Trung Quốc sẽ được diễn ra tại Chongqing, Trung Quốc từ ngày 29-31/03. Calderys Trung Quốc sẽ được tham gia và rất mong được chào đón quý khách tại gian hàng triểm lãm của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập: CMPI

VII International Scientific Conference Refractories, Furnaces and Thermal Insulations – this conference, organized by the Faculty of Metallurgy of the Technical University of Kosice, Slovakia, will be held at the High Tatras 17th – 19th April. Calderys Austria is proud to participate as a sponsor and several papers will be presented by Dr. Wagner and Mr. Louen. For details on the event please clickInternational Scientific Conference High Tatras

Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 7 về vật liệu chịu lửa, lò nung và vật liệu cách nhiệt – hộ nghị này được tổ chức bởi khoa Luyện kim đại học kỹ thuật Kosice, Slovakia, và sẽ được diễn ra tại The High Tatras từ ngày 17-19/04. Calderys Úc sẽ vô cùng tự hào tham dự với tư cách là nhà tài trợ. Có một số bài thuyết trình sẽ do Tiến sĩ Wagner và Ông Louen trình bày. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện vui lòng truy cập: International Scientific Conference High Tatras

PetroCem 2012 – the 7th International PetroCem conference is taking place in St. Petersburg, Russia, 22nd – 25th April. Calderys Russia is proud to be a sponsor and is looking forward to welcoming you on their booth No. 6. In addition, Dr. Wagner will present several papers. For more information on the event please use PetroCem 2012

Petrocem 2012 – Hội nghị quốc tế Petrocem lần thứ 7 sẽ diễn ra tại St.Peterburg, Nga, từ ngày 22-25/04. Calderys Nga vô cùng tự hào trở thành nhà một nhà tài trợ và rất vui được chào đón các bạn tại gian hàng số 06. Trong đó, Tiến sĩ Wagner sẽ có một vài thuyết trình. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập: PetroCem 2012

EFRS – Calderys Turkey is participating in the4th Industrial Furnaces and Refractories Symposium in Izmir, Turkey, 3rd-4th May. For more information on the event please follow this link: EFRS

EFRS – Calderys Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia hội nghị chuyên đề lần thứ 04 về Công nghiệp lò nung và vật liệu chịu lửa tại Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 03-04/05. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập: EFRS

Metal and Metallurgy China 2012 – The 13th China International Metallurgical Industry Expo is taking place in Beijing, 9th – 12th May, as part of Metal and Metallurgy China. Calderys China is looking forward to welcoming you on their booth. For more details on the event please click MM China

Kim Loại và Luyện kim Trung Quốc năm 2012 – Hội trợ công nghiệp quốc tế lần thứ 13 về Luyện Kim sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, từ ngày 09-12/05, như một phần của Kim Loại và Luyện Kim Trung Quốc. Calderys Trung Quốc sẽ vui mừng chào đón quý khách tới thăm gian hàng. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập: MM China

SEAISI – The 2012 SEAISI Conference & Exhibition will be conducted in Bali, Indonesia, 28th – 31stMay. Calderys will participate with a paper presented by Dr. Patrick Tassot. For more information on the conference please follow the link SEAISI 2012 .

SEAISI – Triển lãm và hội nghị SEAISI năm 2012 sẽ được diễn ra tại Bali, Indonesia từ ngày 28-31/05. Calderys sẽ tham dự với bài thuyết trình của Tiến sĩ Patrick Tassot. Mọi thông tin chi tiết về hội nghị xin vui lòng truy cập: SEAISI 2012 .

WORLD BIO ENERGY 2012 – this Conference and Exhibition on Biomass for Energy will be held in Jönköping, Sweden, 29th – 31st May. Calderys Nordic is looking forward to welcoming you on their booth B05 33. For more information on the event please click WORLD BIO ENERGY 2012

Năng lượng thế giới năm 2012 – Hội nghị và triển lãm về sinh khối cho năng lượng sẽ được tổ chức tại Jonkoping, Thụy Điển, từ ngày 29-31/05. Calderys Bắc Âu vui mừng chào đón quý khách tại gian hàng số B05 33. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện vui lòng truy cập: WORLD BIO ENERGY 2012

Forum für Metallurgie und Werkstofftechnik 2012 – This conference, organized by ASMET, will take place 14th-15th May in Leoben, Austria (Leoben University). Calderys Austria is proud to be a sponsoring partner and will present a paper. For more information on the event please follow Forum für Metallurgie und Werkstofftechnik 2012

Forum für Metallurgie und Werkstofftechnik 2012 - Hội nghị này được tổ chức bởi ASMET, và sẽ diễn ra từ ngày 14-15/05 tại Leoben, Úc (Trường Đại học Leoben). Calderys Úc sẽ vô cùng tự hào trở thành đối tác tài trợ cho chương trình. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập: Forum für Metallurgie und Werkstofftechnik 2012

ALUMINIUM CHINA 2012 – this exhibition will take place in Shanghai, 6th – 8th June. Calderys China is proud to be present with a booth and is looking forward to meeting you there. For more information please follow ALUMINIUM CHINA 2012

Ngành Nhôm Trung Quốc năm 2012 – triển lãm này sẽ được tổ chức tại Thượng Hải, từ ngày 06-08/06. Calderys Trung Quốc vô cùng tự hào tham gia với một gian hàng triển lãm và rất vui được chào đón quý khách. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập: ALUMINIUM CHINA 2012

4th International Cupola Conference – this conference will be held in Dresden, Germany, 14th-15th June and is jointly organized by the BDG (Association of the German Foundry Industry), CTIF (French Industrial Technical Center for Foundry) and VDG (Association of German Foundrymen). Calderys will be present and is planning to present a paper. For more information on the event please click 4th International Cupola Conference

Hội nghị quốc tế Cupola lần thứ 4 – Hội nghị này sẽ diễn ra tại Dresden, Đức, từ ngày 14-15/06 và được tổ chức bởi BDG (Hiệp hội công nghiệp lò nung Đức), CTIF (Trung tâm kỹ thuật công nghiệp lò nung của Pháp) và VDG (Hiệp hội các chuyên gia lò nung Đức). Calderys sẽ được tham gia và đang có kế hoạch trình bày một bài phát biểu. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện vui lòng truy cập: 4th International Cupola Conference

INASAL - INDONESIA INTERNATIONAL STEEL, IRON AND ALUMUNIUM EXPO AND FORUM 2012 is taking place at Jakarta, Indonesia,11th-13th July 2012. Calderys will be present with a booth and is looking forward to welcoming you there. For more information on the event please follow INASAL

INASAL – Diễn đàn và hội chợ Quố tế về thép, sắt, nhôm năm 2012 sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 11-12/07/2012. Calderys sẽ tham gia với một gian hàng và vui mừng chào đón quý khách tới quam quan. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập: INASAL

FOND-EX 2012 – This International Foundry Fair will take place 10th-14th September in Brno, Czech Republic, and Calderys will be participating. For more information on the event please click FOND-EX 2012

FOND-EX 2012 - Hội chợ quốc tế ngành đúc năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 10-14/09/2012 tại Brno, Cộng hòa Séc và Calderys sẽ tham dự. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện vui lòng truy cập: FOND-EX 2012

52nd International Foundry Conference Portorož 2012 – is organized by the Slovenian Foundrymen's Society and will be held in Portoroz, Slovenia, 12th–14th September. Calderys Czech and its distributor Tertinek will take part in this conference with a booth. Please come and visit us there. For more information on this event please follow Portorož 2012

Hội nghị Quốc tế ngành Đúc Portoroz lần thứ 52, năm 2012 sẽ được tổ chức bởi Hiệp hội những người nói tiếng Slovenian và sẽ được tổ chức tại Portoroz, Slovenia, từ ngày 12-14/09/2012. Calderys Cộng hòa Séc và nhà phân phối sẽ tham gia sự kiện với một gian hàng triển lãm. Xin mời quý khách tới và tham quan gian hàng. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện vui lòng truy cập : Portorož 2012

ANKIROS 2012 – The 11th International Iron-Steel & Foundry Technology, Machinery and Products Trade Fair will take place in Istanbul, Turkey, 13th-16th September. Calderys Turkey will be present on our agent Ferromet’s booth and is looking forward to meeting you there. For more information on the event, please click ANKIROS 2012

ANKIROS 2012 – Hội chợ thương mại Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ đúc, máy móc và sản phẩm ngành thép sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 13-16/09/2012. Calderys Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đại diện cho gian hàng của đại lý Ferromet và rất vui được chào đón quý khách tại đó. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện xin vui lòng truy cập: ANKIROS 2012

54th International Colloquium On Refractories will be held in Aachen, Germany 19th-20thSeptember. Calderys Germany will participate in this conference with the presentation of a paper as well as with a booth. Please come and visit us there. For more information please follow the link:Aachen Refractory Colloquium

Hội thảo chuyên đề Quốc tế lần thứ 54 về Vật liệu chịu lửa sẽ được tổ chức tại Aachen, Đức từ ngày 19-20/09/2012. Calderys Đức sẽ tham gia hội nghị lần này với một gian hàng triển lãm. Xin kính mời quý khách đến tham quan gian hàng của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập: Aachen Refractory Colloquium

METAL The 18th International Fair of Technologies for Foundry will take place in Kielce, Poland, 25th-29th September. Calderys Poland and its distributor Metimpex will participate in this exhibition with the presentation of a paper and with a booth. We are looking forward to meeting you on the booth. For more information please click METAL

METAL - Hội chợ quốc tế lần thứ 18 về công nghệ ngành Đúc sẽ được tổ chức tại Kielce, Ba Lan, từ ngày 25-29/09/2012. Calderys Ba Lan và các nhà phân phối sẽ tham gia triền lãm với một gian hàng. Chúng tôi rất vui được chào đón quý khách đến tham quan, mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập: METAL

EEC 2012 – The 10th European Electric Steel Making Conference will be held in Graz, Austria, 25th-28th September. Calderys is planning to participate with the presentation of a paper. For more information on the event please follow EEC 2012

EEC 2012 – Hội thảo chế tạo thép điện Châu Âu lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Graz, Úc, từ ngày 25-28/09/2012. Calderys đang lên kế hoạch tham gia với một bài thuyết trình. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến sự kiện này vui lòng truy cập: EEC 2012

Aluminium 2012 – The 9th World Trade Fair & Conference is moving to Düsseldorf, Germany, and will take place 9th – 11th October. Calderys Germany will be participating with a booth and is looking forward to welcoming you on the booth (10H41). For more information on the exhibition please clickAluminium 2012

Ngành Nhôm năm 2012 – Hội nghị và hội chợ thương mại thế giới lần thứ 9 sẽ được chuyển đến  Düsseldorf, Đức và sẽ diễn ra từ ngày 09-11/10/2012. Calderys Đức sẽ tham gia với một gian hàng và rất vui được chào đón quý kahcsh đến tham quan gian hàng số 10H41. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập: Aluminium 2012

 • New Customer Net
 • Tin tức & Sự kiện

  • Calderys Success Story Thailand, Aug 18, 2017

   Breaking into the Channel Furnace business in Thailand

  • Calderys Congress 2017 in Edinburgh, UK, May 26, 2017

   The Calderys Congress 2017 was held in Edinburgh, UK, May 7-10, 2017.

  • Calderys announces acquisition of N.G. Johnson, Feb 17, 2017

   Calderys acquires N.G. Johnson Northern Ltd., a refractory design, installation and engineering services company based in Ellesmere Port, UK.

 • TUYỂN DỤNG & VIỆC LÀM

  TUYỂN DỤNG & VIỆC LÀM